thông tin liên hệ
Mr. MĂNG
Giám Đốc
0982845405 - 0988533229

Ms Bích
Thu mua - 0968541829

Ms. Khanh
Quản lý - 0912.447.165

Chia sẻ lên:
Hình  thật

Hình thật

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Hình  thật
Hình thật
Thành phẩm đóng kiện - chờ xuất
Thành phẩm đóng kiện -...
Ván đóng thành phẩm
Ván đóng thành phẩm
Ván lạng quy cách dày 1.5mm
Ván lạng quy cách dày 1.5mm
Hình  thật
Hình thật
Ván lạng thành phẩm
Ván lạng thành phẩm
Ván lạng thành phẩm
Ván lạng thành phẩm
Ván lạng thành phẩm
Ván lạng thành phẩm
Ván lạng thành phẩm
Ván lạng thành phẩm
Ván lạng thành phẩm
Ván lạng thành phẩm
Ván lạng thành phẩm
Ván lạng thành phẩm
Thành phẩm đóng kiện - chờ xuất
Thành phẩm đóng kiện -...