sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. MĂNG
Giám Đốc
0982845405 - 0988533229

Ms Bích
Thu mua - 0968541829

Ms. Khanh
Quản lý - 0912.447.165

Ván mặt Veneer (dầu - sầu riêng- tạp)

Veneer 0.5MM
Veneer 0.5MM
VENEER CAY DAU
VENEER CAY DAU
Veneer 0.5MM ep san cont
Veneer 0.5MM ep san cont
VENEER CAY DAU
VENEER CAY DAU
Veneer 0.5mm sấy khô
Veneer 0.5mm sấy khô